דגם רום קישור להורדה מלאה
30s A307GNDXU4CUL2 https://samfw.com/firmware
5g G781BXXU4FVH3 https://samfw.com/firmware
A03 A035FXXU1AVD3 https://samfw.com/firmware
A03 A035FXXU1AVF5 https://samfw.com/firmware
A03 A035FXXU1BVH9 https://samfw.com/firmware
A03 A035FXXU2CWA5 https://samfw.com/firmware
A04 A045FXXU3CWG2 https://samfw.com/firmware
A04e A042FXXU1AVJ2 https://samfw.com/firmware
A04e A042FXXU1BWA9 https://samfw.com/firmware
A10 A105FDDS7CVA2 https://samfw.com/firmware
A11 A115FXXS2BVD2 https://samfw.com/firmware
A11 A115FXXS3BVH1 https://samfw.com/firmware
A11 A115FXXU1ATC5 https://samfw.com/firmware
A11 A115FXXU3CVI3 https://samfw.com/firmware
A12 A125FXXU1AUAG https://samfw.com/firmware
A12 A125FXXU2BVG6 https://samfw.com/firmware
A127 A127FXXUADWK1 https://samfw.com/firmware
A13 A135FXXU2AVH4 https://samfw.com/firmware
A13 A135FXXU2AVJ3 https://samfw.com/firmware
A13 A135FXXU4CWE5 https://samfw.com/firmware
A30 A305FDDU6CVD2 https://samfw.com/firmware
A33 A336EDXS7CWJ1 https://samfw.com/firmware
A33 A336EDXU2AVG2 https://samfw.com/firmware
A33 A336EDXU3AVH1 https://samfw.com/firmware
A33 A336EDXU4AVI4 https://samfw.com/firmware
A33 A336EDXU5CWB4 https://samfw.com/firmware
A40 A405FNXXU4CVD1 https://samfw.com/firmware
A50 A505FDDU9CVC2 https://samfw.com/firmware
A52 A525FXXU4CWA2 https://samfw.com/firmware
A52 A525FXXU6DWE3 https://samfw.com/firmware
A52S A528BXXS1CVF1 https://samfw.com/firmware
A52S A528BXXS1CVI6 https://samfw.com/firmware
A52S A528BXXU1CVE2 https://samfw.com/firmware
A52S A528BXXU1CVH6 https://samfw.com/firmware
A70 A705FNXXU5DVG3 https://samfw.com/firmware
A71 A715FXXU8CVD1 https://samfw.com/firmware
A71 A715FXXU8CVI3 https://samfw.com/firmware
A72 A725FXXS4BVI2 https://samfw.com/firmware
A72 A725FXXU4BVE3 https://samfw.com/firmware
A72 A725FXXU4BVG2 https://samfw.com/firmware
A72 A725FXXU6DWE3 https://samfw.com/firmware
A72 A725FXXU6DWH2 https://samfw.com/firmware
A73 A736BXXU1AVD4 https://samfw.com/firmware
A73 A736BXXU2AVG3 https://samfw.com/firmware
A73 A736BXXU2BVK2 https://samfw.com/firmware
A73 A736BXXU4CWE4 https://samfw.com/firmware
A73 A736BXXU4CWE4 https://samfw.com/firmware
NOTE10 N970FXXS8HVJ1 https://samfw.com/firmware
NOTE20 N980FXXU1ATGK https://samfw.com/firmware
S10 G973FXXSBFUE6 https://samfw.com/firmware
S10 G973FXXUFHVE1 https://samfw.com/firmware
S10e G970FXXSGHWC1 https://samfw.com/firmware
S10e G970FXXUAFUE3 https://samfw.com/firmware
S10e G970FXXUFHVE1 https://samfw.com/firmware
S10e G970FXXUFHVG4 https://samfw.com/firmware
S20 G980FXXS9DUG6 https://samfw.com/firmware
S20 G980FXXSFFVIH https://samfw.com/firmware
S20 G980FXXSIHWF6 https://samfw.com/firmware
S20 G980FXXU1ATD3 https://samfw.com/firmware
S20 G980FXXUEFVG5 https://samfw.com/firmware
S21 G991BXXS5CVHI https://samfw.com/firmware
S21 G991BXXS5CVIF https://samfw.com/firmware
S21 G991BXXS9EWF3 https://samfw.com/firmware
S21 G991BXXS9FXAM https://samfw.com/firmware
S21 G991BXXU8EWF1 https://samfw.com/firmware
S21plus G996BXXS9FXAK https://samfw.com/firmware
SM A245F https://samfw.com/firmware
SM F936B https://samfw.com/firmware
T505N T505NDXU1ATI1 https://samfw.com/firmware
T505N T505NDXU3BUF6 https://samfw.com/firmware
T875 T875XXU2BUE2 https://samfw.com/firmware
X205 X205XXS3CWK4 https://samfw.com/firmware
a01 A013GJXS4AUJ4 https://samfw.com/firmware
a01 A013GOLO4AVC6 https://samfw.com/firmware
a01 A013GXXU4AUG4 https://samfw.com/firmware
a01 A013GXXU4AVC6 https://samfw.com/firmware
a013 A013GXXU1ATK1 https://samfw.com/firmware
a01core A013GXXU4AUG5 https://samfw.com/firmware
a01core A013GXXU4AVC7 https://samfw.com/firmware
a022f A022FXXU1AUB4 https://samfw.com/firmware
a025f A025FXXU1ATK4 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXS3CWD1 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AUL4 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AUL6 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AVB1 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AVD3 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AVF5 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1AVG8 https://samfw.com/firmware
a03 A035FXXU1BVH4 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXS2AVJ2 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AUKB https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AUKE https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AUL5 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AVA1 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AVB3 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AVC2 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU1AVE2 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU2AVH2 https://samfw.com/firmware
a03core A032FXXU2AVH4 https://samfw.com/firmware
a03core A032MUBU1AVF5 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXS2BVI2 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXS2CWA3 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU1AUH3 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU1AUI7 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU1AVA1 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU1AVB1 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU1AVC1 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU1BVFB https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU2BVH5 https://samfw.com/firmware
a03s A037FXXU4CWG6 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXS1AVI1 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXS1AWA1 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXS1AWA2 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXS4CWK2 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXU1AVH6 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXU1AVL2 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXU1BWB1 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXU1BWD1 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXU2CWE4 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXU3CWG2 https://samfw.com/firmware
a04 A045FXXU3CWI2 https://samfw.com/firmware
a04e A042FXXS2CWC3 https://samfw.com/firmware
a04e A042FXXS3CWG6 https://samfw.com/firmware
a04e A042FXXS5CWJ2 https://samfw.com/firmware
a04e A042FXXS6CWL1 https://samfw.com/firmware
a04e A042FXXU1AVJ4 https://samfw.com/firmware
a04e A042FXXU1AVL5 https://samfw.com/firmware
a04e A042FXXU3CWH2 https://samfw.com/firmware
a04e A042FXXU4CWI3 https://samfw.com/firmware
a04e A042FXXU6DXB4 https://samfw.com/firmware
a04s A047FXXU1AVH4 https://samfw.com/firmware
a04s A047FXXU1BVK5 https://samfw.com/firmware
a05 A055FXXS3BXB3 https://samfw.com/firmware
a05 A055FXXU1AWH4 https://samfw.com/firmware
a05 A055FXXU1AWH5 https://samfw.com/firmware
a05 A055FXXU2AWK1 https://samfw.com/firmware
a05 A055FXXU2BWL6 https://samfw.com/firmware
a05s A057FXXS2AWL5 https://samfw.com/firmware
a10 A105FDDS7CVA2 https://samfw.com/firmware
a10 A105FDDU6CUH2 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXS4CWA2 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU1ATE3 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU1ATL1 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU2AUA3 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU2BUE1 https://samfw.com/firmware
a11 A115FXXU2BUF2 https://samfw.com/firmware
a12 A125FXXS2BVC1 https://samfw.com/firmware
a12 A125FXXU1BUF9 https://samfw.com/firmware
a12 A127FXXS8CWB1 https://samfw.com/firmware
a12 A127FXXU3AUJ5 https://samfw.com/firmware
a12 A127FXXU4AUK1 https://samfw.com/firmware
a12 A127FXXU5BVF2 https://samfw.com/firmware
a12 A127FXXU7BVI4 https://samfw.com/firmware
a12 A127FXXU7CVL2 https://samfw.com/firmware
a12 A127FXXU8DWC3 https://samfw.com/firmware
a12 A127FXXU9DWG1 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU2AUH4 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU3AUJ5 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU4AUK1 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU5AVC4 https://samfw.com/firmware
a127 A127FXXU5AVC5 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXS3BWA1 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXS4CWBA https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXS5CWG1 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXS5CWI1 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXS6DXB1 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU1AVB5 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU1AVC6 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU1AVD1 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU1AVF1 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU2AVH4 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU2AVJ3 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU2BVL3 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU3CWB9 https://samfw.com/firmware
a13 A135FXXU4CWE5 https://samfw.com/firmware
a13 A137FXXS1BWA2 https://samfw.com/firmware
a13 A137FXXS2CWD2 https://samfw.com/firmware
a13 A137FXXS3CWI3 https://samfw.com/firmware
a13 A137FXXU1AVF1 https://samfw.com/firmware
a13 A137FXXU1AVH1 https://samfw.com/firmware
a13 A137FXXU1BVL1 https://samfw.com/firmware
a13 A137FXXU1CWB4 https://samfw.com/firmware
a13 A137FXXU3CWE1 https://samfw.com/firmware
a13 A137FXXU3DXA1 https://samfw.com/firmware
a135f A135FXXS6DXB1 https://samfw.com/firmware
a135f A137FXXS3CWL2 https://samfw.com/firmware
a137 A137FXXS1AVJ1 https://samfw.com/firmware
a14 A145FXXS2AWF3 https://samfw.com/firmware
a14 A145FXXS4AWJ4 https://samfw.com/firmware
a14 A145FXXS5BXA1 https://samfw.com/firmware
a14 A145FXXU1AWB5 https://samfw.com/firmware
a14 A145FXXU2AWE8 https://samfw.com/firmware
a14 A145FXXU2AWFD https://samfw.com/firmware
a14 A145FXXU2AWFE https://samfw.com/firmware
a14 A145FXXU3AWG5 https://samfw.com/firmware
a14 A145FXXU4BWK8 https://samfw.com/firmware
a14 A145MUBS4AWJ2 https://samfw.com/firmware
a14 A145MUBU3AWH1 https://samfw.com/firmware
a14 A145PXXS4AWJ1 https://samfw.com/firmware
a14 A145PXXU1AWA3 https://samfw.com/firmware
a14 A145PXXU1AWB1 https://samfw.com/firmware
a14 A145PXXU1AWC1 https://samfw.com/firmware
a14 A145PXXU1AWD1 https://samfw.com/firmware
a14 A145PXXU2AWG1 https://samfw.com/firmware
a14 A145PXXU3AWI1 https://samfw.com/firmware
a14 A146MUBS2AWE1 https://samfw.com/firmware
a14 A146MUBS2BWK1 https://samfw.com/firmware
a145f A145FXXU2AWF8 https://samfw.com/firmware
a14m A145MUBS4AWJ2 https://samfw.com/firmware
a14m A145MUBU2AWF5 https://samfw.com/firmware
a14p A145PXXS4BXA2 https://samfw.com/firmware
a15 A155FXXS1AXA4 https://samfw.com/firmware
a15 A155FXXS1AXA4 https://samfw.com/firmware
a15 A155FXXU1AWKA https://samfw.com/firmware
a15 A245FXXS3BXA1 https://samfw.com/firmware
a20 A205FXXUACUF3 https://samfw.com/firmware
a20e A202FXXU3CUG2 https://samfw.com/firmware
a22 A225FXXU1AUF2 https://samfw.com/firmware
a22 A225FXXU1AUG2 https://samfw.com/firmware
a225g A226BXXU2AUH3 https://samfw.com/firmware
a225g A226BXXU4AVB1 https://samfw.com/firmware
a22g A226BXXU5BVJ3 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXS4CWK2 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVB8 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVBA https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVC4 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVD1 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVE5 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVE5 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVF3 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1AVG2 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU1BVK8 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU2CWB4 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU3CWE4 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU3CWE4 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU4CWJ1 https://samfw.com/firmware
a23 A235FXXU4DWL1 https://samfw.com/firmware
a235f A235FXXS4DXA5 https://samfw.com/firmware
a24 A245FXXS3AWH4 https://samfw.com/firmware
a24 A245FXXS3BXA1 https://samfw.com/firmware
a24 A245FXXU1AWB2 https://samfw.com/firmware
a24 A245FXXU1AWC3 https://samfw.com/firmware
a24 A245FXXU2AWE6 https://samfw.com/firmware
a25 A256EXXS1AXA4 https://samfw.com/firmware
a25 A256EXXU1AWL1 https://samfw.com/firmware
a25 A256EXXU1AXB8 https://samfw.com/firmware
a25 A525FXXU2AUF3 https://samfw.com/firmware
a256e A256EXXU1AWL1 https://samfw.com/firmware
a3 A035FXXU1AVD3 https://samfw.com/firmware
a30 A305FDDU6CUE1 https://samfw.com/firmware
a30g A307GUBU4CUH6 https://samfw.com/firmware
a30s A305FDDU6CUE1 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2BTE1 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2BTE4 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2BTG1 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2CUF2 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2CUJ2 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2CVD3 https://samfw.com/firmware
a30s A307FNXXU2CVG6 https://samfw.com/firmware
a30s A307GNDXU4CUF2 https://samfw.com/firmware
a30s A307GNDXU4CUL2 https://samfw.com/firmware
a30sgn A307GNDXU4CUJ2 https://samfw.com/firmware
a31 A315FXXS1CVD2 https://samfw.com/firmware
a31 A315FXXU1CUD4 https://samfw.com/firmware
a31 A315FXXU1DVD8 https://samfw.com/firmware
a32 A325FXXS6DWK1 https://samfw.com/firmware
a32 A325FXXU1AUG2 https://samfw.com/firmware
a32 A325FXXU2AVB6 https://samfw.com/firmware
a33 A336BXXU1AVC9 https://samfw.com/firmware
a33 A336BXXU2AVF2 https://samfw.com/firmware
a33 A336BXXU3AVGA https://samfw.com/firmware
a33 A336BXXU4AVI4 https://samfw.com/firmware
a33 A336BXXU4BVJG https://samfw.com/firmware
a33 A336BXXU4BVKB https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXS4BWA1 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXS7CWG1 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXS7CWJ1 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXS8DXA3 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU1AVC9 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU2AVF2 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU4AVI4 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU4BVK2 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU4BVKB https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU5CWB4 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU5CWD1 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU6CWF1 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU7CWH2 https://samfw.com/firmware
a33 A336EDXU7DWL1 https://samfw.com/firmware
a34 A346EXXS6BXD6 https://samfw.com/firmware
a34 A346EXXU1AWB9 https://samfw.com/firmware
a34 A346EXXU1AWC1 https://samfw.com/firmware
a34 A346EXXU2AWE2 https://samfw.com/firmware
a34 A346EXXU3AWF1 https://samfw.com/firmware
a34 A346EXXU4AWG8 https://samfw.com/firmware
a34 A346EXXU4BWK2 https://samfw.com/firmware
a34 A346EXXU4BWK4 https://samfw.com/firmware
a34 A346EXXU4BWL1 https://samfw.com/firmware
a34 A346MUBS4BWL3 https://samfw.com/firmware
a34 A346MUBU3AWF1 https://samfw.com/firmware
a34 T575XXS8EXA2 https://samfw.com/firmware
a346e A346EXXS5BXA1 https://samfw.com/firmware
a346e A346EXXS5BXA4 https://samfw.com/firmware
a34m A346MUBU1AWB9 https://samfw.com/firmware
a34m A346MUBU3AWF1 https://samfw.com/firmware
a34m A346MUBU4AWH1 https://samfw.com/firmware
a35 A356EXXU1AXBB https://samfw.com/firmware
a41 A415FXXU1CUD4 https://samfw.com/firmware
a42 A426BXXS5DWE3 https://samfw.com/firmware
a42 A426BXXU1BUB7 https://samfw.com/firmware
a50 A505FDDS9CVJ1 https://samfw.com/firmware
a50 A505FDDU7CUBD https://samfw.com/firmware
a50 A505FDDU9CVC2 https://samfw.com/firmware
a507 A507FNXXS7DWD1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXS5FVI1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU3BTG1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU3BTH4 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4CTJ1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4CUA1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4DUB1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4EUC8 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU4EUD7 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5EUH1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5EUJ4 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5EUL3 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5FVD2 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5FVE2 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU5FVG3 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU6HWC7 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU7HWF1 https://samfw.com/firmware
a51 A515FXXU8HWI1 https://samfw.com/firmware
a515 A515FXXU5GVK6 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS2AUF4 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVA2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVC1 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVD1 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVE1 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVI2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4BVI3 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS4CVK4 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS5DWD1 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS5DWD2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS6DWG2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS6DWI1 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS6DWK2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXS6EXC3 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU1AUC4 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU1AUD2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU2AUF3 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU3AUG6 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4AUH3 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4AUH5 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4AUI5 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4AUJ2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4BUL8 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4BVB3 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4BVC2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4BVE2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4BVG1 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4BVG2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4CVJB https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU4CWA2 https://samfw.com/firmware
a52 A525FXXU6DWE3 https://samfw.com/firmware
a52 A526BXXU2EWB1 https://samfw.com/firmware
a52 A528BXXS1CVD1 https://samfw.com/firmware
a52 A528BXXS1CVI6 https://samfw.com/firmware
a52 A528BXXU1CVH6 https://samfw.com/firmware
a52s A526BXXU1CVG2 https://samfw.com/firmware
a52s A526BXXU1CVH5 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXS1BVB1 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXS1CVG2 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXS2DWB5 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXS4EWG1 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXU1AUH3 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXU1AUH9 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXU1AUJ6 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXU1AUK4 https://samfw.com/firmware
a52s A528BXXU4EWE4 https://samfw.com/firmware
a53 A5360ZHU1AVBB https://samfw.com/firmware
a53 A5360ZHU2AVF2 https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXS4AVJ1 https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXS5CWD3 https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXU1AVCA https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXU1AVCC https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXU2AVD7 https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXU2AVF2 https://samfw.com/firmware
a53 A536BXXU4BVL2 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXS4AVJ1 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXS4BWA2 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXS5CWDA https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXS6CWE4 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXS7CWG2 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXS7CWHX https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXS7CWI1 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXS8DXA2 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXS8DXB3 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU1AVBB https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU1AVCA https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU1AVCD https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU1AVCE https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU2AVD7 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU2AVF2 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU2AVG1 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU3AVGA https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU4BVK1 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU4BVL3 https://samfw.com/firmware
a53 A536EXXU6CWE9 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS2AWC6 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS4AWF7 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS5AWI3 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS5AWJ1 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS6BWL2 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS6BWL6 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS6BWL8 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS6BXAF https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS6BXC1 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXS6BXC2 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXU1AWB8 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXU1AWC4 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXU2AWDB https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXU3AWF4 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXU5AWGJ https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXU5AWHD https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXU5AWHE https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXU5BWK4 https://samfw.com/firmware
a54 A546EXXU5BWK7 https://samfw.com/firmware
a546e A546EXXS6BXA7 https://samfw.com/firmware
a546e A546EXXS6BXAE https://samfw.com/firmware
a55 A556EXXS1AXC1 https://samfw.com/firmware
a70 A705FNXXS5DVK6 https://samfw.com/firmware
a70 A705FNXXU5DUF1 https://samfw.com/firmware
a70 A705FNXXU5DUI1 https://samfw.com/firmware
a70 A705FNXXU5DVB3 https://samfw.com/firmware
a70 A705MNXXS5DVK6 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXS4BUC1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXS7BUJ1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXS7BUK1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXS9DWD1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU2ATD2 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU2ATE8 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU2ATG1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU3ATH8 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU3ATI8 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU3ATK1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU3BUB5 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU5BUF1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU6BUH1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU8BVA2 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU8CVD1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU8CVI3 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU8DVK1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXU8DWB5 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXUADWE1 https://samfw.com/firmware
a71 A715FXXUADWH4 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXS5DWD2 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU1AUB4 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU1AUC4 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU1AUD2 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU2AUF3 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU3AUG2 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4AUH2 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4AUI1 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4AUJ2 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4BVB4 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4BVC1 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4BVG1 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU4CVJB https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU5DWB6 https://samfw.com/firmware
a72 A725FXXU6DWH2 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXS6DWL3 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXS6DXC5 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXU1AVC5 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXU1AVF3 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXU2BVK2 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXU3CWB7 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXU3CWD4 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXU4CWE4 https://samfw.com/firmware
a73 A736BXXU5CWH7 https://samfw.com/firmware
a736 A736BXXU2AVJ1 https://samfw.com/firmware
a9plus X216BXXU1AWI7 https://samfw.com/firmware
ao1 A015GXXU5BUJ1 https://samfw.com/firmware
bv TAB16 https://samfw.com/firmware
bv_bdk AAAAA https://samfw.com/firmware
bv_tab12 AAAAA https://samfw.com/firmware
bv_tab13 AAAAA https://samfw.com/firmware
bv_tab16 AAAAA https://samfw.com/firmware
bv_tab6 D2445_2022083_V1.0 https://samfw.com/firmware
cherrymoblile AAAAA https://samfw.com/firmware
cm_aquatab AAAAA https://samfw.com/firmware
cubot king_kong_mini3 https://samfw.com/firmware
cubot_kk_mini2 C021C20220914 https://samfw.com/firmware
cubot_kk_mini3 C031C_V08_20221206 https://samfw.com/firmware
cubot_pocket C011C_V1.1_20220726 https://samfw.com/firmware
cubot_pocket C011C_V1.1_20220726_debug https://samfw.com/firmware
ex_a53pro A53PRO20230307 https://samfw.com/firmware
ex_a9 X115XXU1AWI2 https://samfw.com/firmware
ex_bv_a80p EU_V03_210108 https://samfw.com/firmware
ex_bv_a85 20230320V03 https://samfw.com/firmware
ex_bv_bl5000 A20210909 https://samfw.com/firmware
ex_bv_n6000 20230904v06 https://samfw.com/firmware
ex_bv_n6000 20231016v07 https://samfw.com/firmware
ex_cubot_pocket3 2023jeli https://samfw.com/firmware
ex_cubot_pocket3 221017 https://samfw.com/firmware
ex_cubot_pocket3 C033C_V07_20221207 https://samfw.com/firmware
ex_cubot_pocket3 Jelly_Star_20230626 https://samfw.com/firmware
ex_dooge_s_mini DOOGE_S_MINI https://samfw.com/firmware
ex_dovor17 DOVO17MEIR https://samfw.com/firmware
ex_f22pro F22.1.0.8 https://samfw.com/firmware
ex_jeli_star Jelly_Star_20230626 https://samfw.com/firmware
ex_jellie2 JELIE2023030102 https://samfw.com/firmware
ex_kk_mini3 AA2023 https://samfw.com/firmware
ex_kkmini2 MINI22023 https://samfw.com/firmware
ex_mp5 RUIZU https://samfw.com/firmware
ex_mp55 RUIZU https://samfw.com/firmware
ex_open 2SOLO https://samfw.com/firmware
ex_open 2SOLO2 https://samfw.com/firmware
ex_open BV6300PRO https://samfw.com/firmware
ex_open BV6600PRO https://samfw.com/firmware
ex_open BVACTIVE8PRO https://samfw.com/firmware
ex_open BVTAB16 https://samfw.com/firmware
ex_open BVTABBB16 https://samfw.com/firmware
ex_open DOOOV https://samfw.com/firmware
ex_open DOOV2 https://samfw.com/firmware
ex_open DOOV3 https://samfw.com/firmware
ex_open F21PRO https://samfw.com/firmware
ex_open LOGICB7 https://samfw.com/firmware
ex_open REDMI12500 https://samfw.com/firmware
ex_open STMONSTER https://samfw.com/firmware
ex_open STPRO12 https://samfw.com/firmware
ex_open TAB12PRO https://samfw.com/firmware
ex_open TAB12PRO2 https://samfw.com/firmware
ex_open UGBIUEWR https://samfw.com/firmware
ex_open V12.44444. https://samfw.com/firmware
ex_open aqua_tab_1 https://samfw.com/firmware
ex_open aquatabbbb https://samfw.com/firmware
ex_open blackview_9200 https://samfw.com/firmware
ex_open bv6600pro https://samfw.com/firmware
ex_open bv9200 https://samfw.com/firmware
ex_open dooooovv https://samfw.com/firmware
ex_open dooov https://samfw.com/firmware
ex_open king_kong_mini_2_Testttt https://samfw.com/firmware
ex_open kk_mini_3 https://samfw.com/firmware
ex_open logicb7 https://samfw.com/firmware
ex_open n_one_n_pad_pro https://samfw.com/firmware
ex_open n_one_n_pad_x https://samfw.com/firmware
ex_open newtab16 https://samfw.com/firmware
ex_open oukitel_c31 https://samfw.com/firmware
ex_open oukitel_c33 https://samfw.com/firmware
ex_open oukitel_wp12 https://samfw.com/firmware
ex_open oukitel_wp20 https://samfw.com/firmware
ex_open oukitel_wp26 https://samfw.com/firmware
ex_open oukitel_wp32 https://samfw.com/firmware
ex_open ryturur https://samfw.com/firmware
ex_open sama24test https://samfw.com/firmware
ex_open tab12pro https://samfw.com/firmware
ex_open tab12pro_new https://samfw.com/firmware
ex_open tab6_new_test https://samfw.com/firmware
ex_pocket C011C20220611 https://samfw.com/firmware
ex_shark8 SHARK8_NEU_M9905A_V1.0_20231114V01 https://samfw.com/firmware
ex_tab13 TAB1320220711 https://samfw.com/firmware
ex_tab13 TAB1320220811 https://samfw.com/firmware
ex_tab13 TAB1320221101 https://samfw.com/firmware
ex_tab16 TAB1620230302 https://samfw.com/firmware
f22 MEIR1 https://samfw.com/firmware
f700 F700FXXSEKWL1 https://samfw.com/firmware
f711 F711BXXS2AUJB https://samfw.com/firmware
f711 F711BXXS2BUL6 https://samfw.com/firmware
f711 F711BXXS6FWK2 https://samfw.com/firmware
f711 F711BXXU2CVC7 https://samfw.com/firmware
f711 F711BXXU2CVF1 https://samfw.com/firmware
f711 F711BXXU2CVG8 https://samfw.com/firmware
f731 F731BXXU1AWG3 https://samfw.com/firmware
f731 F731BXXU1CXCF https://samfw.com/firmware
f916 F916BXXS2GVCA https://samfw.com/firmware
f926 F926BXXS1BUL6 https://samfw.com/firmware
f936 F936BXXU2CWCC https://samfw.com/firmware
g390 G390YDXS2CTJ1 https://samfw.com/firmware
g390y G390YDXS2CTJ1 https://samfw.com/firmware
g781 G781BXXS4CUI1 https://samfw.com/firmware
huyundai AAAAA https://samfw.com/firmware
ktab KTAB_703 https://samfw.com/firmware
lenovo AAAAA https://samfw.com/firmware
lgt_1 AAAA1 https://samfw.com/firmware
logic_l66_lite AAAAA https://samfw.com/firmware
m022 M022GXXU2AUH1 https://samfw.com/firmware
m23 M236BXXU1BWA5 https://samfw.com/firmware
m32 M325FXXU3AUK1 https://samfw.com/firmware
m32 M325FXXU4AVB1 https://samfw.com/firmware
m326b M326BDDU4AUJ6 https://samfw.com/firmware
m326b M326BDDU4BVC8 https://samfw.com/firmware
m40pro TECLAST https://samfw.com/firmware
m54 M546BXXU1AWB3 https://samfw.com/firmware
n960 N960FXXS9FUH1 https://samfw.com/firmware
n980 N980FXXU3DUK2 https://samfw.com/firmware
nh8 H8NAGAN https://samfw.com/firmware
not20 N980FXXU1ATH3 https://samfw.com/firmware
not9 N960FXXS6ETHB https://samfw.com/firmware
not9 N960FXXU4DSLB https://samfw.com/firmware
note10 N9700ZSU5GVB1 https://samfw.com/firmware
note10 N970FXXS8HVJ1 https://samfw.com/firmware
note10 N970FXXS9HWG9 https://samfw.com/firmware
note10 N970FXXU7HVC6 https://samfw.com/firmware
note10Lite N770FXXU5CTH4 https://samfw.com/firmware
note10lita N770FXXS6CTJ4 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXS7CTL1 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXS7DUB1 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXS7EUF2 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXS8EUG3 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU6CTJ2 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU6CTK5 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU7EUC6 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU7EUE2 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8FUL7 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8FUL7 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8GVC3 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8GVE4 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8GVE4 https://samfw.com/firmware
note10lite N770FXXU8HVK5 https://samfw.com/firmware
note10plos N975FXXU7GULD https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU6ETLL https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU7FUH3 https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU7GULD https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU7HVC6 https://samfw.com/firmware
note10plus N975FXXU8HVE5 https://samfw.com/firmware
note20 N980FOXM3EVA9 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXS3DUH5 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXS3EULF https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXSAHXC4 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU1ATJ1 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU1DUC8 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU2DUDA https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU3DUI5 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU3DUK2 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU3EVA9 https://samfw.com/firmware
note20 N980FXXU8HWH9 https://samfw.com/firmware
note20 N981BXXS3EULH https://samfw.com/firmware
note20 N981BXXS5FVI4 https://samfw.com/firmware
note20 N981BXXU1DUB5 https://samfw.com/firmware
note20 N981BXXU4FVG3 https://samfw.com/firmware
note20g5 N981BXXU8HWH9 https://samfw.com/firmware
note20u G988BXXSCEUL7 https://samfw.com/firmware
note20ultra N985FXXS8HWK1 https://samfw.com/firmware
note20ultra N985FXXS9HWL1 https://samfw.com/firmware
note20ultra N985FXXU2DUDA https://samfw.com/firmware
note20ultra N985FXXU4FVE7 https://samfw.com/firmware
note20ultra N985FXXU5FVI3 https://samfw.com/firmware
note20ultra N985FXXU5HWAC https://samfw.com/firmware
note20ultra N985FXXU6HWCC https://samfw.com/firmware
note20ultra N985FXXU7HWF2 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXS2DUF1 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXS3EULF https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXS5FVI5 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXS5GVK9 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXS7HWG1 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXS8HWH3 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXS8HWJ1 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXU1DUB6 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXU3DUH2 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXU3DUK2 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXU3EVA9 https://samfw.com/firmware
note20ultra N986BXXU7HWF2 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXS7FUA1 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXS8FUB1 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXS8FUF5 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXS9FUH1 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXU4DSLB https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXU5ETF5 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXU6ETG3 https://samfw.com/firmware
note9 N960FXXU6FTJ5 https://samfw.com/firmware
nott20 N981BXXU4FVGA https://samfw.com/firmware
op_11_5g CPH2449_11_10100111 https://samfw.com/firmware
op_11_5g CPH2449_11_A.07 https://samfw.com/firmware
op_8t KB2003_11013 https://samfw.com/firmware
op_9pro LE2123_11_2_10 https://samfw.com/firmware
op_nord AC2003_11_1_10 https://samfw.com/firmware
op_nord_ce EB2103_11014 https://samfw.com/firmware
opnord AC01BA11199 https://samfw.com/firmware
p205 P205DXU5BTFB https://samfw.com/firmware
p30 TECLAST https://samfw.com/firmware
p40hd TECLAST https://samfw.com/firmware
p615 P615XXS4DUJ3 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXS4DUL6 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU2ATF2 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU3ATH5 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU3ATHF https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU3BTI3 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4BTK2 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4CUBB https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4CUC3 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4CUE1 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4DUJ1 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4DUJ4 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4EVC5 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4EVE5 https://samfw.com/firmware
p615 P615XXU4EVI1 https://samfw.com/firmware
p619 P619XXS2BWB1 https://samfw.com/firmware
p619 P619XXS3BWE3 https://samfw.com/firmware
p619 P619XXS5CXB1 https://samfw.com/firmware
p619 P619XXU1AVDB https://samfw.com/firmware
p619 P619XXU1AVG5 https://samfw.com/firmware
p619 P619XXU1AVJ2 https://samfw.com/firmware
p619 P619XXU1BVK6 https://samfw.com/firmware
p619 P619XXU2BWB7 https://samfw.com/firmware
p619 P619XXU2BWC2 https://samfw.com/firmware
pixel6 SP2A_220405_004 https://samfw.com/firmware
pixel6pro TQ1A.221205.011 https://samfw.com/firmware
s10 G9730CHC4EUBB https://samfw.com/firmware
s10 G9730ZCU4DTL2 https://samfw.com/firmware
s10 G9730ZHS8HWC2 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXSEFUJ2 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXSEGVA9 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXSGHWA3 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXSGHWC1 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXU7CTF1 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXU9FUCD https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXUEGULB https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXUEGVA4 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXUEHVC6 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXUFHVE1 https://samfw.com/firmware
s10 G973FXXUGHVJ5 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSBFUE6 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSBFUF3 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSDFUI5 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSEFUJ2 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSEGVA9 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSGHWA3 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXSGHWC1 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXU9ETLJ https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXUCFUH3 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXUEGVA4 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXUEHVC6 https://samfw.com/firmware
s10e G970FXXUGHVJ5 https://samfw.com/firmware
s10o G9730ZHU6GVB1 https://samfw.com/firmware
s10plos G975FXXSEFUJ2 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FOXMEGVA4 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXSEFUL1 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXSEGVA9 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXSGHWC1 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXU9EUA4 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXUEHVC6 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXUFHVE1 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXUFHVG4 https://samfw.com/firmware
s10plus G975FXXUGHVJ5 https://samfw.com/firmware
s10plus N975FXXU6ETLL https://samfw.com/firmware
s13e G970FXXUEHVC6 https://samfw.com/firmware
s20 G781BXXS9HXA4 https://samfw.com/firmware
s20 G781BXXU4DUL9 https://samfw.com/firmware
s20 G781BXXU4FVC2 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXSCEUL7 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXSDFVC9 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXSEFVE6 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXSFHWB1 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXSIHWF6 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXSIHWJD https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXSJHXA1 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU1ATBM https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU3ATFG https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU3ATG4 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU4BTH5 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU4BTIB https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU5BTJ3 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU5CTKG https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU7DUC7 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU7DUE1 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXU9DUH2 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXUBDUI5 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXUDEVA9 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXUEFVDB https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXUEFVG5 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXUFGVL5 https://samfw.com/firmware
s20 G980FXXUHHWED https://samfw.com/firmware
s20 G981BXXSFGVK1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXS1BTL2 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXS3CUD7 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXS8CUJ5 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXS9DVE3 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXSAFWC5 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXSBFWD1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXSDFWJ8 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXSEFWK8 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU1ATIL https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU1ATJ5 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU1ATK3 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU1BUA1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU2CUCC https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU4CUF1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU4CUG1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU5CUH1 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU8DVC8 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU9DVE7 https://samfw.com/firmware
s20fe G780FXXU9DVG5 https://samfw.com/firmware
s20fe G780GXXS3DWA3 https://samfw.com/firmware
s20fe G780GXXS8EXA6 https://samfw.com/firmware
s20fe G780GXXU3AUH5 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS2CUB8 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS4CUI1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS4CUJ2 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS4DVA2 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS4FVD1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS4FVF3 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS5HWD4 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS8HWJ4 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS9HWL2 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXS9HWLA https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU1ATIG https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU1ATK1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU1BUA5 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU2CUD1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU3CUE3 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU4CUH1 https://samfw.com/firmware
s20fe G781BXXU4DUL9 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4CUJ2 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4DVA2 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4DVB1 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4FVD9 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4FVF3 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4GVL1 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS4HWC2 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS7HWF3 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS7HWG9 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXS8HWI3 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU3CUD6 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU4CUH5 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU4FVH3 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU4FVI1 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU4GVK6 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU4HWB1 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU5HWCH https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU6HWE6 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781BXXU7HWH5 https://samfw.com/firmware
s20fe5g G781VSQU5EVAA https://samfw.com/firmware
s20fe_5g G781BXXS8HWJ8 https://samfw.com/firmware
s20fe_5g G781BXXU4FVE8 https://samfw.com/firmware
s20fe_5g G781BXXU4FVI4 https://samfw.com/firmware
s20fe_5g G781BXXU5HWCH https://samfw.com/firmware
s20fe_5g G781BXXU6HWF1 https://samfw.com/firmware
s20feg5 G781BXXU3CUG2 https://samfw.com/firmware
s20feg5 G781BXXU4FVC2 https://samfw.com/firmware
s20g5 G981BXXSIHWI7 https://samfw.com/firmware
s20plos G985FXXSCEUL7 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXSEFVE6 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXSFFVH7 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXSIHWF6 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXSIHWI7 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXSIHWJD https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXSJHXA1 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU1ATBM https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU1ATCH https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU2ATE6 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU5BTJ3 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU5CUA3 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXU7DUE1 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXUEFVDB https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXUEFVG5 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXUFGVL5 https://samfw.com/firmware
s20plus G985FXXUGHWCG https://samfw.com/firmware
s20plus G986BXXSFFVIB https://samfw.com/firmware
s20plus G986BXXSIHWKD https://samfw.com/firmware
s20plus G986BXXSJHXC1 https://samfw.com/firmware
s20plus G986BXXUEFVDB https://samfw.com/firmware
s20plus G986BXXUFGVK5 https://samfw.com/firmware
s20plus G986BXXUIHWH9 https://samfw.com/firmware
s20uitra G988BXXU7DUE1 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXS8DUE4 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXSCDUJ5 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXSDFVC9 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXSEFVE6 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXSFGWA7 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXSGHWD4 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXSIHWKD https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU1ATBM https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU1ATCH https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU2ATE6 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU4BTH5 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU4BTIB https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU5BTJ3 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU5CTKG https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU7DUC7 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU7DUE1 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU8DUF9 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXU9DUH2 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXUDEVA9 https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXUEFVDB https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXUGHWCG https://samfw.com/firmware
s20ultra G988BXXUHHWED https://samfw.com/firmware
s20ultra S908EXXS2AVI7 https://samfw.com/firmware
s20ultra S908EXXU1AVCJ https://samfw.com/firmware
s21 G9910ZCS2AUIN https://samfw.com/firmware
s21 G9910ZHU1AUAE https://samfw.com/firmware
s21 G9910ZHU1AUAG https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS2AUBB https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS3AUJ7 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS5CVIF https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS5DWA4 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS7EWD3 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS9EWIA https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS9EWJO https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS9FWKB https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXS9FXBE https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU1AUA4 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU1AUAB https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU1AUB3 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU1AUB8 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU2AUC8 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUE1 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUF6 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUG4 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUHB https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3AUIE https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3BUK8 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU3BUKG https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU4CVD2 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU5CVGB https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU5DVK3 https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU6EWAF https://samfw.com/firmware
s21 G991BXXU7EWCH https://samfw.com/firmware
s21 G996BXXS5DWA4 https://samfw.com/firmware
s21 G996BXXS9FWLA https://samfw.com/firmware
s21 G996BXXS9FXBE https://samfw.com/firmware
s21 G996BXXU3BUK8 https://samfw.com/firmware
s21 G996BXXU5DVK3 https://samfw.com/firmware
s21 G996BXXU6EWAF https://samfw.com/firmware
s21 G998BXXU5CVDD https://samfw.com/firmware
s21 G998BXXU6EWAF https://samfw.com/firmware
s21fe G990B2XXS5FWL5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990B2XXU5EWH5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990B2XXU5FWK3 https://samfw.com/firmware
s21fe G990BXXS1BVB3 https://samfw.com/firmware
s21fe G990BXXS6FWL5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990BXXS6FWL5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS1BVB8 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS2CVC8 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS3DVK6 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS4EWC1 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS4EWC2 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS6EWE3 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS7EWG1 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS7EWJ5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS7EWK2 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS7FWL6 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS7FXA6 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXS7FXC2 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU1BUKA https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU1BUL5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU1CVC5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU2CVDA https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU2CVF1 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU3CVG7 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU3CVI8 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU3DVK4 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU3DVL1 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU3DWA5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU4DWB5 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU4EWBD https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU4EWBE https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU7EWH7 https://samfw.com/firmware
s21fe G990EXXU7FWK6 https://samfw.com/firmware
s21fe S711BXXS2BWL4 https://samfw.com/firmware
s21g5 G996BXXS9EWI1 https://samfw.com/firmware
s21plus G991BXXU9EWH5 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXS3AUJ7 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXS5CVIF https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXS6EWBB https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXS9EWJO https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU1ATLD https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU1AUA4 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU1AUB8 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU2AUC8 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU3AUF6 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU3AUG4 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU3AUHB https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU4CVC4 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU5CVDD https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU5CVF1 https://samfw.com/firmware
s21plus G996BXXU5DVKF https://samfw.com/firmware
s21u G998BXXS3AUHD https://samfw.com/firmware
s21u G998BXXS5DWA6 https://samfw.com/firmware
s21u G998BXXU4CVD2 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXS3AUJ7 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXS9EWF3 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXS9EWH1 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXS9EWJO https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXS9FWLA https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU1AUAC https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU1AUB9 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUE1 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUF6 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUG4 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUHB https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3AUIE https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3BUK8 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU3BUKG https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU4BULF https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU5CVDD https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU5CVF2 https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU5CVGB https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU5DVKI https://samfw.com/firmware
s21ultra G998BXXU7EWCH https://samfw.com/firmware
s21ultre G998BXXS2AUBB https://samfw.com/firmware
s21ultrs G998BXXU2AUC8 https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXS2AVDB https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXS2AVI7 https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXS2BWA2 https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXS6CWF6 https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXS7DXAC https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXS7DXBD https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXU1AVA8 https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXU1AVDA https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXU2AVF1 https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXU2AVF5 https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXU2AVG6 https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXU2AVH9 https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXU3CWBE https://samfw.com/firmware
s22 S901BXXU5CWEA https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS2AVDD https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS2AVHD https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS2AVI7 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS2BWA2 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS3CWB5 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS4CWD4 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS6CWF6 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS6CWG9 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS7CWH6 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS7CWI1 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS7CWI1 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS7DWL8 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS7DXB8 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS7DXC2 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXS7DXC3 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVA7 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVB3 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVBF https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVC9 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU1AVCJ https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU2AVE4 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU2AVF1 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU2AVF9 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU2AVG6 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU2AVH9 https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU2BVKB https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU2BVKM https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU3CWAI https://samfw.com/firmware
s22 S901EXXU4CWCE https://samfw.com/firmware